อุปกรณ์สามขา สำหรับยึดโรยตัว(ไม่มีรอก)

อุปกรณ์สามขา สำหรับยึดโรยตัว(ไม่มีรอก) สำหรับช่วยเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง พร้อมถุงสำหรับเก็บ รับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม ใช้สำหรับขนส่งคนหรืออุปกรณ์ ขึ้นลง ในที่คับแคบ และงานกู้ภัย