ASAP’SORBER

ตัวดูดซับพลังงานสำหรับ ASAP หรือ ASAP LOCK
ตัวดูดซับพลังงาน ASAP’SORBER สามารถใช้ได้กับ ASAP หรือ ASAP LOCK มือจับตกแบบมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานในระยะไกลจากเชือกช่วยปกป้องในระหว่างการทำงาน พร้อมกับสายกระเป๋าที่เปิดในส่วนปลายโช้คได้ ช่วยป้องกันจากการขัดถูในขณะที่ทำการตรวจสอบตามปกติ มีสองความยาวเพื่อให้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างระยะห่างจากเชือกและลดความยาวตก

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: