ASAP’SORBER AXESS

ตัวดูดซับพลังงานสำหรับ ASAP หรือ ASAP LOCK สำหรับโหลดสูงสุด 250 กิโลกรัม
ตัวดูดซับพลังงานของ ASAP’SORBER AXESS สามารถใช้ได้กับ ASAP หรือ ASAP LOCK อุปกรณ์ดักจับการตกแบบมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานในระยะไกลจากเชือก ช่วยปกป้องในระหว่างการทำงานบางอย่าง พร้อมกับสายที่เปิดในส่วนปลายได้ ช่วยป้องกันจากการขัดถูในขณะที่ทำการตรวจสอบ สามารถใช้ในสถานการณ์กู้ภัยสำหรับสองคน รับน้ำหนักสูงสุด 250 กิโลกรัม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: