ANNEAU

สลิงแบบเปิด
ANNEAU เป็นสลิงแบบเปิดที่มีความยาวสี่ขนาด แต่ละสีความยาวแตกต่างกัน ระบุสีเพื่อระบุความยาวได้ง่าย

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: