นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Safesiri

อัพเดตเมื่อวันที่ 15.05.2022

Safesiri ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก Safesiri อาจให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวหรือเป็นการแสดงตัวอย่างการบริการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Safesiri จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดของบุคคลภายนอกทั้งสิ้น

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Safesiri รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

ระบบฐานข้อมูล Sever ที่ทันสมัย

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ทีมวิศวกรของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของเรามีทีมวิศวกรคอยดูแล Server ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบงาน Application Server ภายในและเครื่องแม่ข่าย (Server) ฐานข้อมูล Database Server เรามีระบบป้องกันไฟร์วอลล์ที่ทันสมัยและเข้มแข็งต่อการถูกโจมตีจากภายนอก