อบรมโรคจากการประกอบอาชีพ

หลักสูตร : โรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

เรียนออนไลน์

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

OCCUPATIONAL DISEASE

ทำไมต้องอบรมโรคจากการประกอบอาชีพ

ข้อ 12 ให้ความรู้ และ อบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และ ระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จป วิชาชีพ

1,500/ท่าน

เพิ่มเพื่อน

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

Register

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร (065) 961 4745

เพิ่มเพื่อน
support 3