ร่วมงานกับเรา
ในแบบที่เป็นคุณ

เรารวบรวมบุคลากรที่น่าทึ่งมาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์มาตรฐานระดับสากลให้เกิดขึ้น

เรามีนักคิดและนักปฏิบัติหลากหลายกลุ่มที่ช่วยกันคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

สังคมการทำงานแห่งคนรุ่นใหม่ “บนนวัตกรรม...”

เนื่องจากบริการของ Safesiri เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือและบริการของ Safesiri หากคุณมีสิ่งเหล่านี้หวังว่าเราจะได้พบกัน 🙂

  • สามารถทำงานในหลายหน้างาน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ รวดเร็ว
  • นำเสนอและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
  • มีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • รับผิดชอบต่อสังคม

"สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีย่อมสร้างให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้ยังมาพร้อมกับสวัสดิการ และความมั่นคงในอาชีพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย"

ภาพจำสเหมือนจริงออฟฟิศ สาขาปทุมธานี
ภาพเสมือนจริง ออฟฟิศสาขาปทุมธานี
job application-index
Check the crane

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ, บัญชี

เจ้าหน้าที่การตลาด

job-safesiri-lecturer

วิทยากร, วิศวกร

ส่งเอกสาร แชร์ข้อมูลพื้นฐานและส่งเรซูเม่ของคุณ หากมีตำแหน่งงานที่น่าจะเหมาะและใช่สำหรับคุณ ผู้สรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ Safesiri จะติดต่อกลับหาคุณ