ผู้บริหาร Safesiri

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟสิริ

จิตตรา ศรีสงกราน ที่ปรึกษาทั่วไปของ เซฟสิริ และ รองกรรมการผู้จัดการ

ต่อจาก CEO Prawit T. ทำหน้าที่ในทีมผู้บริหารของบริษัทและดูแลเรื่องทางกฎหมาย ฝ่ายบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในองค์กร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ ทรัพย์สินทางปัญญาการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย Jittra  Srisongkran ร่วมงานกับ Safesiri ในปี 2562 โดยล่าสุดดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟสิริ

Jittra  Srisongkran is Sefsiri’s General Counsel and Deputy Managing Director following CEO Prawit T. Serves on the company’s management team and handles legal matters. All services and products in the organization including corporate governance Intellectual Property, Compliance and LawJittra Srisongkran joined Safesiri in 2019, most recently serving as Deputy Managing Director, Save Siri Company Limited