วิธีการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

Check the power transformer

8 รายการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำคัญในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้านั้นถือเป็นหัวใจของระบบจ่ายไฟที่รับไฟฟ้าเข้ามาจากการไฟฟ้าส่วนใหญ่หม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะมีไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงวันนี้เราจะมีแนะนำถึง 12 รายการสำคัญในการตรวจเช็คว่าหม้อแปลงไฟฟ้าของเรานั้นยังมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

1. สายไฟฟ้าและขั้วต่อของหม้อแปลงมีสภาพดี

เช่นบริเวณสายนำหรือปลอก (บูชชิ่ง)ของหม้อแปลงไม่มีคราบสรกปกหรือคราบน้ำมันต่างๆ และ บริเวณขุดต่อสายไม่มีรอยร้าวเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความร้อนสะสมของตัวขั้วสายหม้อแปลงของสายเมน

2. ระดับน้ำมันหม้อแปลงมีสภาพดีไม่เสื่อมสภาพ

น้ำมันหม้อแปลงจะต้องอยู่ในระดับที่เพียงพอตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และ คุณภาพข้องน้ำมันจะต้องมีประสิทธิภาพสามารถดูได้จากเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพน้ำมันเราควรทำการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงและเปลี่ยนหรือกรองน้ำมันหม้อแปลงในทุกๆปีที่ทำ PM หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้หม้อแปลงสามารถจ่ายไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.ระบบสายดินเป็นไปตามมาตรฐาน 

สายดินของหม้อแปลงจะต้องมีการติดตั้งได้ตามมาตรฐานและมีค่าการลงดินตามที่กฎหมายกำหนดทั้งระบบ

4.สภาพของหม้อแปลงจะต้องไม่มีรอยบุบแตกหรือร้าว

สภาพโดยรอบของหม้อแปลงนั้นหรือตามจุดขันจุดต่อต่างๆของหม้อแปลงจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยแตกร้าวหรือบุบ บิดเบี้ยว มีสนิม หรือมีน้ำมันรั่วบริเวณใดๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ตัวหม้อแปลงเกิดความร้อน และ มีเสียง หรือกลิ่นที่ผิดปกติทันที

5.สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล ต้องอยู่ในสภาพดี

สารดูความชื้นของหม้อแปลงจะต้องไม่มีการเปลี่ยนสีของตัวสารเจลิก้าเจล หากมีสีที่เปลี่ยนไปนั้นหมายความว่าซิลิก้าเจลของหม้อแปลงเสื่อมสภาพต้องรีบทำการเปลี่ยนทันทีเพื่อให้การดูดความชื้นทำงานได้อย่างดี

6.สถานีจ่ายไฟย่อยมีสภาพปกติ

เช่นตู้ควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เป็นสนิมผุกร่อน ไม่มีรอยร้าวหรือมีรอยน้ำรั่วซึม มีสัตว์หรือนกเข้าไปทำรัง บริเวณความร้อนอุณหภูมิในตู้ควบคุมไม่ร้อนมากเกินปกติ การจัดวางระบบสายไฟเรียบร้อย เป็นต้น

7.ป้ายเตือนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หรือ ป้ายเตือนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำการติดป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงและติดป้ายเตือนการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าช๊อต ป้ายเตือนจะต้องอยู่ในสถาพดีมองเห็นชัดเจน

8. รั้วกั้นบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ชำรุด

รั้วกั้นถือเป็นเครื่องป้องกันอันตรายไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

หากท่านใดสนใจที่จะใช้บริการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า หรือ PM หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรด้านล่างหรือแอดไลน์เพื่อพูดคุยทางออนไลน์เราพร้อมให้บริการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโดยทีมงานมืออาชีพทำงานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีมาตรฐานสากล