ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (ห้องประชุม Moove Event centre สมุทรปราการ)