ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (โรงแรม เมย์สัน เพลซ สมุทรปราการ)