ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ)