ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (โรงแรม ริเวอร์ นครปฐม)