ลงทะเบียนอบรม จป. หัวหน้างาน (โรงแรม โคราช โฮเต็ล)