ลงทะเบียนอบรม จป.บริหาร (ห้องประชุม Moove Event centre สมุทรปราการ)