ลงทะเบียนอบรม จป.บริหาร (โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ)