ลงทะเบียนอบรม จป.บริหาร (โรงแรม เมย์สัน เพลซ สมุทรปราการ)