ลงทะเบียนอบรม การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ (ชนิดเคลื่อนที่) รังสิต