ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คืออะไร

ภาพรวมของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

สัญญาณเตือนไฟไหม้มีอุปกรณ์หลายชนิดซึ่งใช้สัญญาณภาพและเสียงเพื่อเตือนผู้คนเกี่ยวกับไฟไหม้ หรือควันไฟ หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ได้ สัญญาณเตือนไฟไหม้มักจะถูกตั้งค่าในระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อให้ผู้คนได้รู้ตัวก่อนมีทั้งเป็นแบบโซนสำหรับที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ หรือในโรงงาน สัญญาณเตือนอาจเป็นเสียงไซเรน / ระฆังหรือไฟกระพริบ หรือ อาจรวมถึงทั้งสองอย่างพร้อมกันแล้วแต่ฟังชั่นของแต่ละรุ่น ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้บางระบบการเตือนเพิ่มเติม เช่น การส่งข้อความเสียงหรือโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานและส่วนประกอบแบบรวมมีหลายประเภทของระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติจะทำงานผ่านเครื่องตรวจจับไฟไหม้เช่นเซ็นเซอร์ควันหรือเซ็นเซอร์ความร้อน สัญญาณเตือนไฟไหม้แบบแมนนวลถูกเปิดใช้งานพร้อมกับจุดโทรหรือสถานีดึงด้วยตนเอง ไม่มีเหตุผลสำหรับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่จะยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองสามารถรวมอยู่ในระบบเดียวกัน
สัญญาณเตือนไฟไหม้ธรรมดาทำงานเป็นหนึ่งหน่วยและไม่สามารถระบุพื้นที่ที่แน่นอนของการเปิดใช้งานเว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบ แอดเดรสสัญญาณเตือนไฟไหม้มีที่อยู่เฉพาะสำหรับเครื่องตรวจจับสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุมเพื่อระบุแหล่งที่มาของอันตรายได้ง่ายขึ้น
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบขั้นตอนเดียวจะเตือนทุกคนในอาคารว่าเซ็นเซอร์เปิดใช้งานแล้ว ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ส่วนใหญ่ระบบมักจะถุกตั้งให้ส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบก่อนเพื่อเข้าตรวจสอบว่าเกิดไฟไหม้จริงหรือไม่ ส่วนใหญ่ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพื้นที่ที่ให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่ (ตัวอย่างเช่น สถานพยาบาล, สนามบิน, ห้าง) เพื่อป้องกันการแตกตื่นหากระบบเกิดความผิดพลาดซึ่งไม่ได้เกิดเหตุไฟไหม้จริง