การตรวจระบบ Fire Alarm หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

     ระบบ Fire Alarm หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการติดตั้งภายในอาคาร อย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ความร้อน การไหลของน้ำในเส้นท่อ เป็นการควบคุมระบบการประมวลผล ที่ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  มีการส่งเสียงเตือนภัยภายในอาคาร เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนในพื้นที่อพยพบออกจากที่เกิดเหตุ โดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ วางแผน รับรู้เหตุการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว
      ปัญหาเพลิงไหม้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยส่วนใหญ่มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร บ้านเรือน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้า สาเหตุมีด้วยกันอย่างเช่น เสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้, ไฟฟ้าลัดวงจร, เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดรั่ว เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ หลายอาคาร บ้านเรือน หันมาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วันนี้พี่หมีมาพร้อม วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarm ว่ายังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่? เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย หรือ เลี่ยงภัยที่จะเกิดได้
ตรวจระบบแจ้งเหตุลเพลิง

การตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตู้ และ ความสะอาด
ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การรั่วไหล
3.ตรวจสอบ Battery 24 VDC
4.ตรวจสอบ Battery Charger
ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5.ตรวจสอบหลอดไฟ ระบบแสดงการทํางานของอุปกรณ์ LED Lamp
6.ตรวจสอบสภาพของ ตู้ FCP – Control Panel
7.ตรวจสอบการทํางานของระบบ Function
8.ตรวจสอบการทํางานของ Heat ทําความสะอาด Heat
9.ตรวจสอบการทํางานของ Smoke ความสะอาด Smoke
ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
10.ตรวจสอบการทํางานของกระดิ่ง, ไฟกระพริบ, ไฟกระพริบ, เสียง เป็นต้น
11.ตรวจสอบการทํางานของ Manual Station หมั่นทําความสะอาด Manual Station
ตรวจระบบ fire alarm