ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ถังดับเพลิง

มารู้จักถังดับเพลิงกัน

ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับชนิดของถังดับเพลิงแต่ละชนิดเรามาดูพื้นฐานเกี่ยวกับ ประเภทของไฟกันก่อนว่าไฟมีกี่ประเภทเพื่อที่จะได้ใช้และเลือกถังดับเพลิงได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของไฟ

ไฟเกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกันคือ 1.เชื้อเพลิง (Fuel) 2.ความร้อน (Heat) และ 3.ออกซิเจน หากต้องการจะดับไฟก็ต้องทำการตัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป หรือ ซึ่งประเภทของการเกิดไฟมี 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทของไฟ

1.ไฟประเภท A

(Ordinary Combustibles) ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย มักพบได้ตามได้อาคารและที่พักอาศัยทั่วไป เช่น ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก เป็นต้น

2.ไฟประเภท B (Flammable Liquids)

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีเป็นของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล สี รวมถึงสารละลาย

  3.ไฟประเภท C (Electrical Equipment)

ไฟที่มักเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจนทำให้เกิดความร้อนสูง

4.ไฟประเภท D (Combustible Metals)

ไฟที่เกิดจากโลหะติดไฟง่าย เช่น อะลูมิเนียบ แมกนีเซียม ไทเทนียม โพแทสเซียม ฯลฯ

5.ไฟประเภท K (Combustible Cooking)

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ และไขมันสัตว์
ซึ่งไฟแต่ละประเภทนั้นต้องเลือกถังดับเพลิงให้ถูกกับชนิดของเพลิงเพื่อประสิทธิภาพในการดับเพลิง

ถังดับเพลิงแบ่งออกตามการใช้งานเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers)

ถังดับเพลิงสีแดง ด้านในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน น้ำยาที่ฉีดออกมามีลักษณะเป็นละออง สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด เหมาะสำหรับดับไฟประเภท A B และ C ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน อาคาร และโรงงานต่าง ๆ
ถังดับเพลิง

2.ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide (CO2) Extinguishers)

ถังดับเพลิงสีแดงเหมือนกับประเภทแรก แตกต่างที่ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกรวยหรือกระบอก ด้านในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นไอเย็น ช่วยลดความร้อนและดับไฟได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการติดตั้งในโรงงานขนาดใหญ่ สำหรับดับไฟประเภท B และ C
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3.ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย HCFC-123 (Halotron Extinguishers)

ด้านในบรรจุสารเคมีเหลว เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหย เหมาะสำหรับดับไฟประเภท A B C และ K
ถังดับเพลิง

4.ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (Foam Extinguishers)

ด้านในบบรจุโฟมเข้มข้น เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมสีขาว ใช้ดับไฟได้ทั้งประเภท A และ B
ถังดับเพลิง โฟม

5.ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Extinguishers)

ด้านในบรรจุน้ำยาเหลวระเหย ซึ่งมีคุณสมบัติมีความเย็นจัด ช่วยลดความร้อนได้ดี โดยเฉพาะไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า พลาสติก หรือกระดาษ เหมาะสำหรับใช้ดับไฟในอาคารและบ้านทั่วไป

6.ถังดับเพลิงชนิด BF2000

ด้านในบรรจุน้ำยาประเภทสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท A, B, C และ D
วิธีการใช้ถังดับเพลิง
เราต้องมีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการของเราและต้องทำการตรวจระบบดับเพลิงของเราให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาหรือทำการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้