การโรยตัวทำงานบนที่สูง (Industrial Rope Access) 

โรยตัวทำงานบนที่สูง

หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกตามหลักมาตรฐานสากลอ้างอิงมาตรฐาน IRATA , ANSI และ OSHA ทั้งในทางทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทำงานต่าง ๆ ที่สูงประเภทต่าง ๆ ได้ปลอดภัย รวมไปถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร: เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (ทั้งทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)

เวลาการฝึกอบรม : 08.00 – 16.00

รายละเอียดหลักสูตร : 

– กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ มาตรฐานสากลข้อกำนหนดเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง IRATA, ANSI และ OSHA

– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการทำงานบนที่สูง

– อันตรายจากการทำงานขณะโรยตัวทำงาน การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานโรยตัว

– การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง

– ระบบการยับยั้งการตกจากที่สูงเพื่อไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง (Fall Arrest System) 

– อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานโรยตัว อุปกรณ์เชื่อมต่อ, การทำจุดยึด, ระบบการเข้าออก และ การขึ้นลงด้วยระบบเชือก

– วิธีการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานโรยตัว และ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล

– วิธีการทำงานโรยตัวในแบบต่าง ๆ ทั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ขณะอยู่บนเชือกได้อย่างถูกต้อง

– วิธีการทำงานแบบปล่อยมืออิสระ และ วิธีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Work Positioning)

– การจัดการและเขียนแผนฉุกเฉินในการทำงานบนที่สูง รวมถึงวิธีการกู้ภัยคนตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง

– วิธีการประยุกต์การทำงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

– ระบบเชือก เงื่อน ที่สำคัญในการทำงานบนที่สูง

– การกู้ภัย
– ฝึกปฏิบัติ (ช่วงบ่าย วันที่ 1)

– ภาคปฏิบัติ และ สอบ (วันที่ 2) 

การโรยตัวทำงานบนที่สูง

วิทยากรผู้ฝึกสอน :

– ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกอุตสาหกรรมปิโครเคมี Oil and Gas มากกว่า 6 ปี

– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร IRATA Rope Access Training จากประเทศ อังกฤษ (UK)

– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร การกู้ชีพขั้นสูง (Rescue Pro) งานอับอากาศ งานเชือกกู้ชีพ การทำงานบนที่สูง NO.RP2018/0006 CAMP SAFETY จากประเทศ อิตาลี (ITALY)

– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร การทำงานบนที่สูงตามมาตรฐาน OSHA และ ANSI (3M) ประเทศไทย