การ Thermoscan ทดสอบความร้อนระบบไฟฟ้า

การ Thermoscan ทดสอบความร้อนระบบไฟฟ้า

การ Thermoscan

การตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดเป็นการทดสอบที่สามารถใช้ระบุน้ำหนักที่ไม่สมดุลในการเชื่อมต่อที่ไม่ดีของฉนวนความร้อนที่เสื่อมสภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ในแผงไฟฟ้า หรือ ส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องรื้อส่วนประกอบ ปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่การใช้พลังงานที่มากเกินไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในระบบซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้าในโรงงาน หรือ กระบวนการผลิตได้เราจึงต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ทำไมการทดสอบอุณหภูมิด้วยความร้อนของแผงไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ
NFPA หรือ National Fire Protection Association ประเมินว่า 10% ของไฟที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าเช่นความล้มเหลวของอาคารฉนวนไฟฟ้าและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าแนะนำให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและทดสอบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความปลอดภัย

การดำเนินการทดสอบความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดจะเน้นตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าภายใต้โหลดกระแสไฟฟ้าที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่ในระหว่างทดสอบจะปรากฏเป็นอุณหภูมิที่ผิดปกติบนหน้าจอกล้องถ่ายภาพความร้อน ยิ่งไปกว่านั้นหากมีความร้อนที่มากจนเกินค่ากำหนด อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการตรวจจับความร้อนสามารถตรวจความร้อนของจุดเชื่อมต่อที่มีความต้านทานสูงทำให้สามารถเห็นถึงปัญหาในจุดต่อต่างๆและซ่อมแซมจุดเป็นจะเกิดความเสียหายของสายไฟฟ้าและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์อื่น ๆ ของทดสอบความร้อนด้วยกล้องอินฟราและแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้คือความคุ้มค่าทำให้เพิ่มค่าการอนุรักษ์พลังงาน และ การลดอัตตราการปิดเครื่อง และ ค่าซ่อมบำรุง เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ประโยชน์ของการทดสอบความร้อน Thermoscanด้วยกล้องอินฟรา

ลดการหยุดทำงานกระทันหันของกระบวนการผลิต
ลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
ปรับปรุงก่อนเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ
ลดความเสี่ยงของผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
กำหนดว่าส่วนประกอบและระบบทำงานอย่างถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์การออกแบบหรือไม่
สามารถพิจารณาว่าส่วนประกอบและระบบเป็นไปตามข้อกำหนด
ประหยัดเงินในการซ่อมบำรุงรักษา

การทดสอบความร้อนด้วยแสงอินฟราเรด เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการถ่ายภาพการกระจายความร้อน วิธีการทดสอบนี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ในระบบแสดงอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อระบบหรือจุดต่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ 

การทดสอบความร้อนสามารถระบุปัจจัยได้ต่อไปนี้:
การเชื่อมต่อความต้านทานสูง
จุดร้อน
ผ่านสายเคเบิลที่โหลด
ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่โหลดเต็มแล้ว
ความร้อนสูงเกินไปในอุปกรณ์
ความไม่สมดุลของโหลดเฟส
จุดร้อนในระดับสูง
ความร้อนสะสมใน trunking
ฉนวนกันความร้อนสลาย (ร้อนหรือเย็น)
การสูญเสียความร้อน