มาตรฐานการฝึกอบรมที่สูง

Training guidelines Work at height course 2023

จำนวนผู้เข้าอบรม

1 รุ่น : ผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 20 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก

  • ยี่ห้อ : PETZL
  • อายุไม่เกิน 5 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล
  • ตรวจสอบประจำเดือนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • จำนวนอุปกรณ์ 100% เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกคน ชุดเข็มขัดนิรภัย , หมวกนิรภัย และ อุปกรณ์ขึ้นที่สูง

วิทยากร และ ผู้ช่วยวิทยากร

  • วิทยากร และ ผู้ช่วยวิทยากร ประสบการณ์ทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ผ่านการประเมินสมาชิก IRATA

ภาคปฏิบัติ และ ประเมินผ่านเกณฑ์

ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะต้องผ่านการปฏิบัติ และ ทดสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติงานบนที่สูง โดยไม่มีข้อยกเว้น

  1. ประเมินการเลือกใช้ อุปกรณ์การทำงานบนที่สูงได้อย่างเหมาะสม
  2. ประเมินการปฏิบัติงานบนที่สูงตามข้อกำหนดสากล
  3. ประเมินพฤติกรรมที่ปลอดภัยขณะทำงานบนที่สูง

** หลังจบการอบรม และ ทดสอบ นักเรียนที่ผ่านจะได้รับมอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ (อายุใบเซอร์ 2 ปี)

แล้วพบกัน