เช่าอุปกรณ์อับอากาศ

เช่าอุปกรณ์อับอากาศ

บริการให้เช่าทั้ง ชุดเล็ก และ ชุดใหญ่

– เช่า สำหรับงานเข้าที่อับอากาศ

– เช่า สำหรับงานเอาไปสอน

อุปกรณ์สำหรับงานอับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด สินค้าเช่า อุปกรณ์ทุกตัวได้การรับรองมาตรฐานสากลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

เช่าอุปกรณ์อับอากาศ

บริการทีมงานเฝ้าระวังงานอับอากาศ

พร้อมอุปกรณ์ทำงานครบชุด

เช่าอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง เช่าอุปกรณ์ที่สูง

บริการให้เช่าทั้ง ชุดเล็ก และ ชุดใหญ่

เช่าอุปกรณ์ที่สูง อุปกรณ์ PPE

– อุปกรณ์ทำงานบนที่สูงครบชุด

– บริการเช่าเพื่อสำหรับงานเอาไปสอน หรือ เอาไปทำงาน

อุปกรณ์สำหรับงานบนที่สูงทุกชนิดตามที่กฎหมายกำหนด สินค้าเช่า อุปกรณ์ทุกตัวได้การรับรองมาตรฐานสากลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

  • เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
  • เชือก + ช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ
  • หมวกนิภัย
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

เช่าอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล

สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันที

บริการเช่าอุปกรณ์ PPE ทุกชนิด

อุปกรณ์ตัวอื่นๆ โปรดสอบถาม จนท.

โทร. 083 – 939 9514 k.ผึ้ง

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ