เรียน ลูกค้าเซฟสิริ

ประกาศ : หยุดบริการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน , บริหาร , เทคนิค , คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม คปอ, อบรม จป เทคนิค

อบรม จป เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนหลังจบการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรของตนเองพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเป็นอันตรายต่างๆเพื่อหามาตรการป้องกันได้อย่างมืออาชีพ

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อบรม จป ตามกฎหมายใหม่ 2565 หลักสูตร อินเฮ้าส์ In house และ Public บุคคลทั่วไป จัดโปรโมชั่นลด 40% เรียนรู้เทคนิคการจัดการระบบความปลอดภัย และบทบาทหน้าที่ของ จป ตามกฎหมาย ฟรี คู่มือการเรียน และ มอบวุฒิบัติผ่านการอบรม

ความปลอดภัย ของลูกค้า และ ทีมงาน ต้องมาก่อนเสมอ + มาตรการ COVID19

มาตรการป้องกัน covid19 จัดให้มีระบบการคัดกรองก่อนเข้าอบรมพร้อมเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในทุกสาขา

Play Video
Play Video

หลักสูตร จป อินเฮ้าส์

ลด 40%

training safety supervisor - index

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

training safety management - index

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม จป เทคนิค

จป. เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

Training of the Safety Committee

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรม จป. บุคคลทั่วไป
มกราคม 2566

พื้นที่ : กรุงเทพ, ปทุมธานี, สระบุรี, ชลบุรี, อยุธยา

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน
จป.บริหาร
จป. เทคนิค
คปอ.

เพิ่มเพื่อน

* อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

อบรมความปลอดภัย พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

ราคาดีที่สุด ในรอบ 6 เดือน

  • บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
  • หลักสูตร 1 รุ่น 20 คน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป เทคนิค, และ คปอ. สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)

ทุกที่คือห้องเรียน..

หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สัดส่วนการแต่งตั้ง จป. แต่ละระดับ

ประเภทกิจการ
จำนวนลูกจ้าง
จป.
หัวหน้างาน
จป.
เทคนิค
จป.
เทคนิคขั้นสูง
จป.
วิชาชีพ
จป.
บริหาร
หน่วยงาน
ความปลอดภัย
บัญชีที่ 1
2 คนขึ้นไป
ไม่ระบุจำนวน
บัญชีที่ 2
(2 คนขึ้นไป)
(20 คนแต่ไม่ถึง 50คน)
(50 คนแต่ไม่ถึง 100คน)
(100คน ขึ้นไป)
(2 คนขึ้นไป)
(200 คนขึ้นไป)
บัญชีที่ 3
20

คปอ. ต้องมีกี่คน และ มีสัดส่วน คปอ. เท่าไรบ้าง เรามีคำตอบ

Number and proportion table - committee

รับรองว่าไม่มีตกเทรน

Message และ ข้อความเตือน

เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา.. รับรองไม่มีตกเทรนด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติทุกครั้งที่มีข่าวสารด้านความปลอดภัยที่สำคัญผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร E-mail, LINE, SMS คุณจะเป็นคนแรกที่รู้ก่อนเสมอ และที่สำคัญ..... ยังฟรีอีกด้วย

ไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด

Safety is

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ / แล้วพบกัน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136

เพิ่มเพื่อน