ลด 15% ทุกรายการ ถึง ตุลาคม นี้

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

จป.
หัวหน้างาน

2,000 /ท่าน

จป.
บริหาร

2,000 /ท่าน

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

2,000 /ท่าน

หลักสูตร
อินเฮ้าส์

SALE 30%

เซฟสิริ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศในหลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล.

อบรม จป หัวหน้างาน, บริหาร, คปอ

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในองค์กร เรียนการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล สอนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียดให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมเทคนิคการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน เริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ

สถานที่อบรม จังหวัด สระบุรี

แผนที่ GOOGLE

กฎหมาย อบรม จป หัวหน้างาน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 091 - 887 - 5136 (คุณอุ้ย)