ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

จป.
หัวหน้างาน

 • อบรม 2 วัน
 • ระยะเวลา 12 ชม.
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม
 • สถานที่อบรม สระบุรี

2,000 /ท่าน

จป.
บริหาร

 • อบรม 2 วัน
 • ระยะเวลา 12 ชม.
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม
 • สถานที่อบรม สระบุรี

2,000 /ท่าน

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

 • อบรม 2 วัน
 • ระยะเวลา 12 ชม.
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม
 • สถานที่อบรม สระบุรี

2,000 /ท่าน

หลักสูตร
อินเฮ้าส์

SALE 30%

 • อบรม 2 วัน
 • ระยะเวลา 12 ชม.
 • 1 รุ่น ไม่เกิน 20 คน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม
 • บริการ 77 จังหวัด

เซสิริ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศในหลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล.

อบรม จป หัวหน้างาน, บริหาร, คปอ

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในองค์กร เรียนการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล สอนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียดให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมเทคนิคการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน เริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ

สถานที่อบรม จังหวัด สระบุรี

 • ที่จอดรถยนต์ 40 คัน
 • ที่จอดรถจักรยานยนต์ 30 คัน
 • ใกล้โรงแรมที่พัก
 • สถานที่อบรมสวยงาม
 • ฟรี! สัญญาณ WIFI
 • ฟรี! อาหาร/เครื่องดื่ม
 • กาแฟสด Coffee

แผนที่ GOOGLE

กฎหมาย อบรม จป หัวหน้างาน

 • อบรม จป หัวหน้างาน ระยอง
 • อบรม จป หัวหน้างาน ชลบุรี
 • อบรม จป หัวหน้างาน สมุทรปราการ
 • อบรม จป หัวหน้างาน กรุงเทพ
 • อบรม จป หัวหน้างาน สระบุรี
 • บริการจัดอบรม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 091 - 887 - 5136 (คุณอุ้ย)