หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น 4 ผู้ ตามกฎหมาย

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้ !

  1. ผู้บังคับปั้นจั่น
  2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
  3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  4. ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
  5. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ, ปั้นปั่นขาสูง, ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ตามกฎหมาย

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

หลักสูตร 2 วัน | 1 รุ่น ไม่เกิน 20 คน

ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ