เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ

อบรมรถยก อบรมโฟล์คลิฟท์

เทคนิคการขับรถยก อย่างมืออาชีพ

เรียนรู้มาตรฐานการขับรถยกชนิดต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคที่สำคัญในการขับรถยกให้ปลอดภัย

อบรมรถยก-p1
ฝึกขับยกสินค้า
เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายสิ้นค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดการทำงาน
อบรมรถยก-p2
เรียนพื้นฐานที่ถูกต้อง
ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบหลักสูตรให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับขี่รถยกได้อย่างปลอดภัย

ครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญในการขับรถยก

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจสอบรถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

การตรวจสอบก่อนใช้งาน และ บำรุงรักษารถยก

" การตรวจสอบรถยกประจำวันเพื่อความปลอดภัย "

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนในการตรวจสอบรถยกประจำวันตามรายการบำรุงรักษาที่สำคัญให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และส่วนประกอบรถยกได้อย่างถูกต้อง

อบรม 6 ชั่วโมง

เรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องการทำงานขับรถยก และ กฎหมายในการตรวจสอบสภาพรถยกพร้อมฝึกปฏิบัติจริงภาคบ่าย เรียนเทคนิคการขับรถยกให้ถูกต้องและปลอดภัยโดยมีทีมวิทยากรคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนการฝึกปฏิบัติ

อบรมรถยก

เรียนอันตรายในการทำงานและจิตสำนึกด้านการขับรถยกอย่างปลอดภัย

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

ลูกค้าสามารถวางแผนการอบรมตามความสะดวกภายในสถานประกอบการของตนเองได้อีกด้วย

หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

ประหยัดและคุ้มค่ากว่ากับการจัดฝึกอบรมภายในหลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

FORKLIFT OPERATING

ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

ขับรถยกอย่างไรให้ปลอดภัย

การขับรถยกให้ปลอดภัย พนักงานผู้ขับขี่จะต้องมีทักษะต่าง ๆ ในการขับรถยกที่สำคัญ เช่น
– ใช้ความเร็วรถที่เหมาะสม
– การให้สัญญาณเสียงขณะขับรถในมุมอับ
– การดูกระจกโค้งเมื่อถึงจุดแยก
– วิธีการสอดงาและมุมองศาเพื่อยกสินค้า
– ก่อนทำงานต้องมีการตรวจสอบรถยกประจำวัน
– ผู้ขับรถยกจะต้องผ่านการฝึกอบรมและมีใบขับขี่รถยก
– พนักงานต้องทราบถึงเทคนิคการคำนวณน้ำหนักสินค้าที่จะยกเพื่อความปลอดภัย
– ทราบและเข้าใจถึงสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆตามมาตรฐานสากล

เรียน 7 เรื่องที่สำคัญในการขับรถยก

  1. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก
  2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
  3. อุบัติเหตุในการขับรถยก (Fork lift)
  4. การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
  5. กฎระเบียบในการขับรถยกตามมาตรฐานสากล
  6. การบำรุงรักษารถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  7. ฝึกปฏิบัติ และ ทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรถยก
การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานรถยก
ข้อบังคับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการขับรถยก
เรียนรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอันตราย และ จัดทำมาตรการควบคุมอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับรถยก

สำหรับบุคคลทั่วไป 
17 กุมภาพันธ์

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ สระบุรี 2500 /ท่าน

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)