• อบรมรถยก

  การขับรถ Fork lift อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. กฎหมาย และ มาตรฐานการการทำงานกับรกยก
 2. วิธีการทำงาน และ การขับขี่อย่างปลอดภัย
 3. อันตรายจากการขับรถยก
 4. อุปกรณ์ป้องกันกันภัยส่วนบุคคล
 5. การซ่อมบำรุงรักษารถยกให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 6. เทคนิคการขับรถและยกเคลื่อนย้ายสินค้า
 7. ฝึกปฏิบัติการขับขี่รถยก และ สอบ

ราคา 12,000 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน พฤษภาคม

จากราคาปกติ 17,000 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

 • วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย

อบรมการขับรถยกอย่างปลอดภัย

เทคนิคการขับขี่รถยกตามมาตรฐานสากล

นักเรียนสามารถยกเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภัย

อบรมรถยก (Forklift)

พร้อมออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการอบรม

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นการยกเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้านั้นพนักงานขับรถยกมีความจำเป็นจะต้องรู้ถึงวิธีการทำงานและการขับขี่รถยกให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรืออุบัติเหตุขณะยกเคลื่อยย้ายสิ่งของต่าง ๆ 

 • การยกสินค้าการขับรถยก

สอนเทคนิคที่สำคัญให้พนักงานขับรถยกได้อย่างปลอดภัย

เทคนิคที่จำเป็นในการทำงานกับรถ fork lift ตามมาตรฐานสากล

สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่ 24 มิถุนายน

โทรหาเลยตอนนี้

083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

ติดต่อเซฟสิริ
Copyright © 2020 Safesiri Thailand. สงวนสิทธิ์ทุกประการ