Fire Watch Man หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นผู้เฝ้าระวังไฟมืออาชีพ

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีความสำคัญที่จะคอยวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยงเช่นงานที่มีความร้อน และ ประกายไฟ ดังนั้นผู้เฝ้าระวังไฟในทีมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟรวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ + มาตรการ COVID19

เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ
อย่างมืออาชีพ

“อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล พร้อมเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ”

 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนฉุกเฉิน
 • เรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น
 • เรียนรู้วิธีการตรวจสอบงานเสี่ยง
 • เรียนการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง JSA
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติการป้องกันสะเก็ดไฟ
 • ฝึกใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ

งานความร้อน และ ประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)

หลักสูตรมาตรฐานสากลครบทุกเนื้อหา การเรียนการสอนตั้งแต่การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีขอบเขตหน้าที่อย่างไรบ้าง วิธีการเฝ้าระวังไฟในงานประเภทที่มีประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร การป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง การใช้ผ้าคลุมไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟ การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมไปถึงวิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย วิธีการเขียนแผนฉุกเฉิน และ ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ (Work Permit)

พิเศษลด 30%

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

77 จังหวัดทั่วไทย

 • 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
 • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ดูรายละเอียดหลักสูตร >

** บริการให้เช่าสถานที่อบรม ลด 35%

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 70%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการเฝ้าระวังไฟเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหน้าที่เฝ้าระวังไฟได้อย่างถูกต้องปลอดภัยพร้อมฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ

การเขียนแผนงาน
เพื่อเฝ้าระวังไฟ

มาตรฐานสากลการปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เฝ้าระวังไฟ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับเฝ้าระวังไฟและตัดแยกประกายไฟ

บทบาทหน้าที่
ของผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ที่จะต้องคอยวางแผนการทำงานและป้องกันไฟอย่างเป็นระบบ

ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร ?

ผู้เฝ้าระวังไฟคือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวางแผนเพื่อป้องกันไฟรวมไปถึงอุปกรณ์.. อ่านต่อ

ก่อนเริ่มงานผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องทำอะไรบ้าง

ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มทำงานดังนี้

 1. ประเมินความเสี่ยงเป็นอันตรายพร้อมวางมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย
 2. ขออนุญาตในการทำงานก่อนเริ่มทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ (Work permit)
 3. จัดทีมงานเฝ้าระวังไฟในจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
 4. จัดให้มีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีไวไฟที่อาจจะก่อให้เกิดการลุกติดไฟโดยรอบค่า LEL และสภาพบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่างๆว่าปลอดภัย
 5. ทำการปิดกันแหล่งความร้อนและกระกายไฟใหอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นผ้ากันสะเก็ดไฟ เป็นต้น
 6. ประเมินความปลอดภัยและความเป็นอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน
 7. ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังจบการทำงาน และทำการปิดใบอนุญาตทำงาน (work permit)

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

บุคคลทั่วไป

4,500 บาท / ท่าน

เพิ่มเพื่อน

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3