• อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

  อบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)

  อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. กฎหมายและมาตรฐานการการทำงานเสี่ยงด้านอัคคีภัย
 2. วิธีการทำงานและการป้องกันเกี่ยวกับงานความร้อนและประกายไฟ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟฟ้า และ เทคนิคการใช้งาน
 4. อุปกรณ์ป้องกันกันภัยส่วนบุคคล
 5. ระบบการขออนุญาตทำงานเสี่ยง (Hot work)
 6. เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ
 7. ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และ ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้

ราคา 15,000 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน มกราคม เท่านั้น

จากราคาปกติ 23,000 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019

หลักสูตร อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ตามมาตรฐานสากล

ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี

2,500 บาท / คน

ลงทะเบียน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ มืออาชีพ

เรียนรู้เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟรวมไปถึงการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

เทคนิคล้วน ๆ


ที่เราถ่ายทอดสู่นักเรียนตลอดการเรียนรู้

เรียนรู้กับมืออาชีพเพื่อทำอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้กับมืออาชีพ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

เทคนิคการตอบโต้สารเคมีรั่วไหล

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย