• อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

    อบรมผู้เฝ้าระวังไฟหลักสูตรมาตรฐาน (Fire watch man)

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

  1. กฎหมายและมาตรฐานการการทำงานเสี่ยงด้านอัคคีภัย
  2. วิธีการทำงานและการป้องกันเกี่ยวกับงานความร้อนและประกายไฟ
  3. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟฟ้า และ เทคนิคการใช้งาน
  4. อุปกรณ์ป้องกันกันภัยส่วนบุคคล
  5. ระบบการขออนุญาตทำงานเสี่ยง (Hot work)
  6. เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ
  7. ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และ ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้

ราคา 15,000 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน เมษายน

จากราคาปกติ 23,000 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019

หลักสูตร อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ตามมาตรฐานสากล

ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)

ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี

2,500 บาท / คน

ลงทะเบียน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ มืออาชีพ

พร้อมออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการอบรม

ผู้เฝ้าระวังไฟนั้นมีทีมงานที่มีความสำคัญมากในการป้องกันและเฝ้าระวังในขณะที่ทีมงานกำลังปฏิบัติงาน และ สามารถเข้าตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ทันทีที่เกิดเหตุไฟไหม้หรือมีสะเก็ดไฟกระเด็นในขณะที่ทำการ ตัด เจีย เชื่อม หรืองานที่ทำให้เกิดประกายไฟต่าง ๆ 

  • การใช้ถังดับเพลิงขั้นต้น

ทีมเฝ้าระวังไฟทำงานได้อย่างมืออาชีพ

สามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทผู้รับเหมาที่จำนำไปเข้าทำงานต่างๆ

ให้พนักงานสามารถเฝ้าระวังไฟได้อย่างถูกต้อง

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

ให้บริการอบรม หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ สระบุรี กรุงเทพ อยุธยา ชลบุรี ทั่วประเทศไทย

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย