• อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

  หลักสูตร Fire Watch Man การเฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

อบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ


บทบาทหน้าที่ในการระวังอันตรายจากอัคคีภัยในที่ทํางานขณะที่พนัก
งานคนอื่นกำลังทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตทำงานประกายไฟ (hot work permit) การตรวจตรา
สถานที่จัดเก็บวัสดุไวไฟออกห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ร่วมไปถึง
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้จะต้องสามารถดับไฟได้อย่างทันที

สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้จากการบาดเจ็บ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

การใช้ผ้ากันสะเก็ดไฟ หรือ ผ้าคลุมไฟ

ที่เรียกกันติดปากว่าผ้าห่มไฟ หรือ ผ้าห่มดับเพลิงนั้นทำจากวัสดุทนไฟและสามารถช่วยป้องกันไฟขนาดเล็กและลุกลามไปเป็นไฟขนาดใหญ่ ผ้าห่มดับเพลิงส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั่วไป ผ้าห่มไฟมีหลายขนาดและหลายราคาต่างกันไปตามวัสดุโดยผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมการใช้งาน หรือ อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้จากการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ตารางฝึกอบผู้เฝ้าระวังไฟ (ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี) (ชลบุรี) (ระยอง) (สมุทรปราการ) (กรุงเทพ)

วันที่ ราคา สถานที่ สถานะ
พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน   2,500 สระบุรี 7 / 20
พุธ ที่ 13 ธันวาคม  2,500 สระบุรี 2 / 20

มอบวุฒิบัตรหลังจบการอบรมทันที
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี

ดาวน์โหลดแผนที่กูเกิ้ล (google map)

 • หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ
  • งานเชื่อมทั่วไปในโรงงาน
  • งานงานประกอบ งานตัด
  • งานซ่อมบำรุง
  • งานสะเก็ดไฟ
  • งานรับเหมาก่อสร้าง
  • งานอื่น ๆ ที่มีความร้อน
อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ
 • อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ
 • ยืนยันการอบรม

  โอนเงิน ธนาคาร กสิกรไทย

  เลขที่ 025-1-47098-7

  ชื่อ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

  แจ้งโอนเงิน และ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
  ทางอีเมลล์ sale@safesiri.com
  หรือแจ้งทางไลน์
   > คลิกเพิ่มเพื่อน <

โทร. 083 – 939 9514 k.ทราย

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ

หลักสูตร ” ผู้เฝ้าระวังไฟ ”

 • คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
 • ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ
 • ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
 • การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก็ส การตรวจสอบ
  อุปกรณ์ทำงาน การเฝ้าระวังประกายไฟ และฝึกการใช้ถังดับเพลิง

IN-HOUSE TRAINING

โปรโมชั่น 14,500 บาท

1 รุ่น 30 คน อบรม 6 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรมทุกคน

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi