อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

Fire Watch Man

หลักสูตรมาตรฐานสากล 2020

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ช่างซ่อมบำรุง

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟสำหรับทีมช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับเหมา

หลักสูตรสำหรับผู้รับเหมาเข้าทำงานให้ลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

บุคคลทั่วไป

เทคนิคการเฝ้าระวังไฟสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เรียนเทคนิคการเฝ้าระวังไฟตามมาตรฐานสากล วิธีการใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ และ บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

4 ข้อสำคัญของผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการเฝ้าระวังไฟในขณะที่ทีมงานปฏิบัติหน้าที่ การที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังไฟได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆที่สำคัญและฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

อุปกรณ์อบรมเฝ้าระวังไฟ
01. รู้ถึงพื้นฐานองค์ประกอบของการเกิดไฟ

เรียนรู้ทฤษฎีองค์ประกอบไฟ การลุกติดไฟ หลักการของการเกิดเพลิงไหม้ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีตัดองค์ประกอบของไฟ การเกิดห่วงโซ่ของไฟ (Chain Reaction)

02. รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่ผู้เฝ้าระวังจะต้องทำการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องเช่น การตรวจความพร้อมของวิธีการทำงานและอุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้

04. รู้ถึงวิธีการเขียนแผนฉุกเฉิน

เรียนขั้นตอนวิธีการจัดทำแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้และแผนการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04. รู้ถึงวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไฟไหม้

เรียนรู้เทคนิคการเข้าดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล พร้อมฝึกปฏิบัติดับเพลิงของจริงภาคบ่าย โดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงที่ใช้ในงานเฝ้าระวังไฟ ฝึกดับเพลิง และป้องกันไฟไม่ให้ลุกลาม

วางแผนการซื้อ

วางแผนการฝึกอบรมที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตร 1 วัน

อินเฮ้าส์

ลด 35%
เรียนพื้นฐานการเฝ้าระวังไฟ
เรียนเทคนิคการดับเพลิง
บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
ฝึกภาคปฏิบัติ 2 ชม.
มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

บุคคลทั่วไป

฿2,600/ท่าน
หลักสูตร 1 วัน
29 มีนาคม
สถานที่อบรม สระบุรี
มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch man

หลักสูตรมาตรฐานสากลครบทุกเนื้อหา การเรียนการสอนตั้งแต่การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีขอบเขตหน้าที่อย่างไรบ้าง วิธีการเฝ้าระวังไฟในงานประเภทที่มีประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร การป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง การใช้ผ้าคลุมไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟ การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมไปถึงวิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย วิธีการเขียนแผนฉุกเฉิน และ ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ (Work permit)

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)