รายละเอียดหลักสูตร : 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา AIS

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.50 น. ทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.50 – 09.00 น กล่าวต้อนรับ – ชี้แจงการฝึกอบรม

09.00 – 10.15 น. หัวข้อ “นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

“บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ” “กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

10.15 – 10.30 น  Take a break

10.30 – 12.00 น หัวข้อ “กฎระเบียบทั่วไป” หัวข้อ “คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS”

12.00 – 13.00 น Lunch

13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “การขออนุญาตทำงาน” หัวข้อ “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)”

14.30 – 14.40 น. Take a break

14.40 – 15.30 น. หัวข้อ “การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ” หัวข้อ “บทลงโทษ” หัวข้อ “Third-Party Code of Conduct”

15.30 – 15.50 น. ทดสอบหลังเรียน (Post Test)  

15.50 – 16.30 น. ถาม – ตอบ

หลักสูตร : อบรมความปลอดภัย AIS (G)

ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

เวลาฝึก : 08.00-16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : ขั้นต่ำ 10 คน – 40 คน

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ (สระบุรี)

GPS, แผนที่ (Google  Map)

สอบถามเพิ่มเติม / ลงทะเบียน

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ

โทร. 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง

Line. เพิ่มเพื่อนคลิก