อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

เรียนทฤษฎี และ ปฏิบัติ

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

เรียนกฎหมาย

นักเรียน หรือ พนักงานใหม่ได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

พิเศษลด 30% – เมษายน 2564

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

หลักสูตรเรียนออนไลน์

77 จังหวัดทั่วไทย

  • 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
  • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
  • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ดูรายละเอียดหลักสูตร >

** บริการให้เช่าสถานที่อบรมลด 35%

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 70%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

ฝึกวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ฝึกค้นหาความเสี่ยงอันตราย
ฝึกทำ JSA
ฝึกวิเคราะห์แบบกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม Work shop
บรรยากาศลงทะเบียน ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี
บรรยากาศช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

การวิเคราะห์งานที่เป็นอันตราย
ฝึก Work shop การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) การจัดทำขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและหามาตรฐานควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (WI)
การได้มาซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงอันตรายเพื่อตัดโอกาสไม่ให้พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

ภาพนักเรียนพรีเซ็นต์การวิเคราะห์ความเสี่ยง (JSA)

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

Register

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)