• สินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ

    คุณภาพมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

    สินค้า

  เลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า


The Dräger PSS® 3000 SCBA

ของแท้ : อเมริกา

สินค้า

Dräger PSS 7000

ของแท้ : อเมริกา

สินค้า

Compressor Air Cylinder 6.8 L

ของแท้ : อเมริกา

สินค้า

ชุดป้องกันก๊าซ CPS 7900

ของแท้ : อเมริกา

สินค้า
  • เซฟสิริ (ประเทศไทย)

    Sked Stretcher System

    สินค้า

  สินค้า อุปกรณ์กู้ชีพมาตรฐานสากล


Tripod

สินค้า

Tripod

Spinal Board

สินค้า

Spinal Board

สินค้า

Sked Stretcher System

สินค้า

stretcher esp 740 emss

สินค้า

Safety Belt

สินค้า

Auto-ล็อค

สินค้า

PILOT ASCENDER

Med Sled รุ่น PJ Sled

สินค้า

พัดลมระบายอากาศ

สินค้า

เครื่องวัดก๊าซ

สินค้า

  สินค้า ป้ายทางออก, ไฟฉุกเฉิน, แบตเตอรี่


สินค้าทุกรายการ

ป้าย Exit Light หรือ ป้ายทางหนีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.กับ สมอ(มอก.และ ISO ตาม EIT 2004-54

battery

  สินค้า อุปกรณ์ความปลอดภัย


เครื่องวัดแสง

สินค้า

เครื่องวัดแสง testo 540

สินค้า

เครื่องวัดเสียง

สินค้า

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

สินค้า

เครื่องดับเพลิงมือถือ

สินค้า

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

สินค้า

ไฟฉุกเฉิน LD-215

สินค้า

ไฟฉุกเฉิน LD-100

สินค้า

ชุดป้องกันสารเคมี

สินค้า

หมวกนิรภัย

สินค้า

รองเท้านิรภัย

สินค้า

กระจกโค้งจราจร

สินค้า

กรวยยางจราจร