• ตรวจเครน , ปั้นจั่น ลิฟท์, รอก

  โดยทีมงานมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจ เครน

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด

Inspection And Maintenance.

ได้รับความนิยมสูงสุด และ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

และบริษัทเอกชนอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 100 บริษัท

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น / PM เครน ทุกชนิด

 • ปั้นเหนือศีรษะ
 • ปั้นจั่นเคลื่อนที่
 • ลิฟท์ขนส่ง
 • รอกไฟฟ้า
 • Mobile Crane
 • Crawler Crane
 • Rotary Drill Dig
 • ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด

ทีมวิศวกรเครื่องกล และ สามัญเครื่องกล

บริการ 77 จังหวัด

ทั่วประเทศไทย

ตรวจ เครน

พิกัดน้ำหนักที่ใช้ในการทำ โหลดเทส

ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ

 E:mail: sale@safesiri.com

มือถือ: 093 – 154 6635 k.กบ

มือถือ: 083 – 939 9514 k.ทราย

ตรวจ เครน

ความถี่ในการตรวจสอบ

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานก่อสร้าง

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 3 ตัน ขึ้นไป ให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานอื่นๆ

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 12 เดือน
 • 3 – 50 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 50 ตัน ขึ้นไปให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน
 • ตรวจทาวเวอร์เครน

  (Tower Crane)

  ตรวจ เครน

ตรวจปั้นจั่นทุกชนิด

ตรวจเครน

ตรวจปั้นจั่นโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจ เครน

ตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ทุกชนิด

ตรวจ เครน

ตรวจปั้นจั่นไซด์งานก่อสร้าง

ตรวจ เครน
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi