PREVENTIVE MAINTENANCE (PM)

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส บริการบำรุงรักษาทุกชนิดทั้งแบบ Core Type, Shell Type พร้อมออกรายงานรับรองและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

7 ข้อดี

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 1. ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้ยาวนานขึ้น
 2. ป้องกันความเสียหายของหม้อแปลงขณะจ่ายโหลด
 3. ได้ทราบถึงโหลดจริงขณะใช้งานหม้อแปลง
 4. ป้องกันการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ ซื้อใหม่
 6. ป้องกันไฟรั่วลงดินและเกิดการดับกระทันหัน
 7. หม้อแปลงสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า และ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

บริการตรวจสอบหม้อแปลงและบำรุงรักษาโดยทีมงานมืออาชีพ

 • ตรวจสอบสนิม การผุ ชำรุดของหม้อแปลง
 • ตรวจสอบสภาพฮอนซิ่งชำรุด บิดงอไม่ได้ระยะ
 • ตรวจสอบประเก็นกรอบ หมดสภาพหรือชำรุด มีฝุ่นเกาะหนาซึ่งอาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดินหรือดับได้
 • ตรวจสอบถังอะไหล่น้ำมันหม้อแปลงมีระดับต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม
 • ตรวจสอบครีบระบายความร้อนสกปรก รั่วซึมหรือไม่
 • ตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำที่บุชชิ่ง 
ทำความสะอาดลูกถ้วยหม้อแปล
เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วัดค่าความเป็นฉนวน

Insulation Resistance Measurement

การทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการเสื่อมสภาพของฉนวนที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบเป็นวิธีการลัดวงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน

ตรวจสอบและเปลี่ยนสารดูดความชื้นซิลิกาเจล

สารดูดความชื้นหากเกิดการเสื่อมสภาพแล้วสีจะจางลงและมีสีที่ดำขึ้นควรเปลี่ยนใหม่เพื่อให้การดูความชื้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปลี่ยนซิลิก้าแจล สารดูดความชื้นหม้อแปลงไฟฟ้า

ขั้นตอนการตรวจสอบ

PMหม้อแปลงไฟฟ้า

เช็ดทำความสะอาดกลับคืนสู่สภาพเดิม

ให้หม้อแปลงกลับคืนสภาพใหม่ด้วยการเช็ดทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ขาว

สารดูดความชื้นซิลิกาเจล

ตรวจเช็คสภาพสีสารดูดความชื้นซิลิกาเจล (Conservator Tank Type)

เช็คค่าความเป็นฉนวนของขดลวด

ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของขดลวด (Insulation Testing)

เช็คค่าความเป็นฉนวนของน้ํามัน

ตรวจเช็คค่ามาตรฐานของน้ำหม้อแปลง

ตรวจเช็คจุดต่อ

ขันอัดจุดต่อให้แน่นทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ (Connection Tightening) พร้อมทั้ง ทําความสะอาดคราบระบายความร้อน และ ทําความสะอาดลานหม้อแปลง

บำรุงรักษาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ารั่วซึม

สัญญาณเตือนอันตราย

ของหม้อแปลงไฟฟ้า คราบน้ำมันหม้อแปลงที่รั่วซึมเนื่องจากสภาพซีลยางเสื่อมสภาพหรือชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ (Bushing Low Voltage)

18 รายการตรวจสอบว่าหม้อแปลงของคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

แบบฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงเบื้องต้นตามมาตรฐานดาวน์โหลดฟรี PDF

ขันแน่นจุดต่อหม้อแปลง

ทุกจุดผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด

ขันแน่นจุดต่อระบบไฟฟ้าหม้อแปลง

ขันแน่นจุดยึดจุดต่อ

ตรวจสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าหม้อแปลง

ตรวจความเป็นฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าหม้อแปลง

เครื่องมือการตรวจสอบมาตรฐานสากล

กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องตรวจวัดน้ำมันหม้อแปลง

ค่ากรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงค่าน้ำมันหม้อแปลงดิจิตอล

ใหม่หมดจด กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้รับการตรวจสอบในทุกรายการที่สำคัญทางเทคนิคด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยผ่านการสอบเทียบความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลของหม้อแปลงโดยผู้ชำนาญเฉพาะด้านทำให้มั่นใจได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าทำการจ่ายไฟให้แก่กระบวนการผลิตในส่วนต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการ

PM หม้อแปลงไฟฟ้า

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)