Power Transformer (PM)

บริการตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส บริการบำรุงรักษาทุกชนิดทั้งแบบ Core Type, Shell Type พร้อมออกรายงานรับรองและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

Scope of support

รายการบริการ
ทำความสะอาด
ตรวจสภาพ
เช็ดถู ดูดฝุ่นทำความสะอาดให้หม้อแปลงด้วยการเช็ดทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ขาวกลับคืนสู่สภาพเดิมใหม่ดังเดิม
เปลี่ยนสารดูดความชื้นซิลิกาเจล พร้อมตรวจเช็คสภาพสีสารดูดความชื้นซิลิกาเจล (Conservator Tank Type)
NO
ตรวจวัดน้ำมันหม้อแปลง กรองน้ำมันหม้อแปลง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงให้ได้มาตรฐาน
NO
NO
ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของขดลวด (Insulation Testing)
ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของน้ํามันตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ตรวจเช็คจุดต่อขันอัดจุดต่อให้แน่นทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ (Connection Tightening) พร้อมทั้ง ทําความสะอาดคราบระบายความร้อน และ ทําความสะอาดลานหม้อแปลง
ออกรายงานการทำ PM
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ออกรายงานการทำ PM 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
NO

ในแผนภูมิด้านบนเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงถึงขอบเขตการทำงานของเราแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เครื่องหมายที่แตกต่างออกไปอาจมีเงื่อนไขบางอย่างลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการซื้อหรือใช้บริการ

การบำรุงรักษาหม้อแปลง

 • ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้ยาวนานขึ้น
 • ป้องกันความเสียหายของหม้อแปลงขณะจ่ายโหลด
 • ได้ทราบถึงโหลดจริงขณะใช้งานหม้อแปลง
 • ป้องกันการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ ซื้อใหม่
 • ป้องกันไฟรั่วลงดินและเกิดการดับกระทันหัน
 • หม้อแปลงสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

18 รายการตรวจสอบว่าหม้อแปลงของคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

วัดค่าความเป็นฉนวน Insulation Resistance Measurement

การทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการเสื่อมสภาพของฉนวนที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบเป็นวิธีการลัดวงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน

Measure the dielectric strength of the transformer

ตรวจสอบและเปลี่ยนสารดูดความชื้นซิลิกาเจล

สารดูดความชื้นหากเกิดการเสื่อมสภาพแล้วสีจะจางลงและมีสีที่ดำขึ้นควรเปลี่ยนใหม่เพื่อให้การดูความชื้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คราบน้ำมันหม้อแปลงรั่วซึม

คราบน้ำมันของหม้อแปลงที่รั่วซึมเนื่องจากสภาพซีลยางเสื่อมสภาพหรือชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ (Bushing Low Voltage) โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วน

หม้อแปลงไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร ? What is the function of the transformer? อ่านต่อ...

ตรวจสอบอย่างละเอียด

 • ตรวจสอบสนิม การผุ ชำรุดของหม้อแปลง
 • ตรวจสอบสภาพฮอนซิ่งชำรุด บิดงอไม่ได้ระยะ
 • ตรวจสอบประเก็นกรอบ หมดสภาพหรือชำรุด มีฝุ่นเกาะหนาซึ่งอาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดินหรือดับได้
 • ตรวจสอบถังอะไหล่น้ำมันหม้อแปลงมีระดับต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม
 • ตรวจสอบครีบระบายความร้อนสกปรก รั่วซึมหรือไม่
 • ตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำที่บุชชิ่ง

* หนึ่งในมาตรฐานการทำ PM หม้อแปลงไฟฟ้าจากเซฟสิริ

PM transformer -1

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ พลอย)

เพิ่มเพื่อน