ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี นิติบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าตึก บ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพมาตรฐานสากล

ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า

มาตรฐานสากลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าเกิดความขัดข้องระหว่างที่ทำการจ่ายกระแสไฟอยู่ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกระทันหันหรือขัดข้องระหว่างที่กระบวนการผลิตกำลังดำเนินงานอยู่นั้นจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากดังนั้นควรตรวจระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ การตรวจระบบไฟฟ้ากฎหมายในประเทศไทยได้กำหนดให้นายจ้างต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการคุมครองแรงงานรายละเอียดการตรวจสอบต่างๆนั้นสามารถดูได้ด้านล่าง

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ 12 เลขที่ใบอนุญาต 0302-03-2565-0023

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เลือกแผนการซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

Inspection

ลด 30%
ออกรายงานกรมสวัสดิการ
ออกรายงานกรมโรงงาน
ฟรี Thermoscan ไม่จำกัดจุด
อุปกรณ์ตรวจทันสมัย

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามที่ทางกรมสวัสดิการ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด สอดคล้องกับกฎหมาย

บำรุงรักษา (PM)

Maintenance

ลด 20%
PM หม้อแปลงไฟฟ้า
PM ตู้ MDB, DB
ทดสอบ ACB Function Test
PM ระบบสายล่อฟ้า
เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง
ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ติดตั้ง ซ่อมแซม

Inspection

ลด 35%
ซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ซ่อมระบบไฟฟ้าบ้านเรือน
เดินระบบไฟฟ้าทั่วไป
ประหยัด บริการรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา (online)

ขอใบเสนอราคาตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีผ่านระบบออนไลน์ และเราจะตอบกลับใบเสนอราคาให้กับคุณอย่างรวดเร็วที่สุด

รับเขียนแบบไฟฟ้า

บริการเขียนแบบไฟฟ้า Single Line Diagram โดยทีมงานมืออาชีพเพื่อใช้สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ หรือ จัดทำแบบวงจรไฟฟ้าใหม่ในสถานประกอบกิจการ รวดเร็ว ราคาประหยัด

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

มาตรฐานของเรา กับ ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัยทุกชนิด

Household electricity meter

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามอาคาร คอนโด ร้านค้า บ้านพักอาศัยทั่วไป

"ตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพ"

8 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  • ตรวจแบบไฟฟ้า Single Line Diagram ทั้งระบบ
  • ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย
  • ตรวจสอบการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ตรวจสอบแผนงาน PM ระบบไฟฟ้าประจำปี และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • เซ็นต์รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้า
  • ตรวจสอบการกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมให้คำแนะนำ
  • แนะนำเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบไฟฟ้า และ วิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ปลอดภัย
  • แผนฉุกเฉินช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช๊อต

อุปกรณ์ทำงานมาตรฐาน

นอกจากทีมงานมืออาชีพแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานยังได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อีกด้วย

ออกรายงานการทำ PM
การสอบเทียบ
แคล้มป์มิเตอร์ ดิจิตอล
มัลติมิเตอร์ดิจิตอล
เครื่องเทอร์โมสแกน
เครื่องวัดกราวด์ ดิจิตอล
เครื่องวัดโวลต์
เครื่องวัดเต้ารับ
แคล้มป์มิเตอร์วัดความต้านทาน

Thermo Scan ระบบไฟฟ้า

ฟรี ! ไม่จำกัดจำนวนจุด

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทอร์โมสแกน ถ่ายภาพความร้อนอุปกรณ์ด้วยกล้องอินฟาเรดที่ทันสมัย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยของคุณตามมาตรฐานตามพร้อมรายงานรับรองการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงได้ตรงจุด

บริการตรวจสอบคาปาซิเตอร์

CAPACITOR BANK

ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของคาปาซิเตอร์ ตรวจสอบค่ากระแสคาปาซิเตอร์โดยวิศวกรมืออาชีพ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ พลอย)

เพิ่มเพื่อน