• ตรวจระบบดับเพลิง

    Fire Pump System and Performance Test

    ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจระบบดับเพลิง ,ซ่อมบำรุง

บริการตรวจระบบไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์ทำงานตรงในการ ออกแบบ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง ระบบดับเพลิงในโรงงาน มากกว่า 100 บริษัท ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง (PM) ตามหลักมาตรฐานสากล และ ข้อกฎหมายกำหนด ใช้อุปกรณ์การตรวจสอบ ติดตั้ง ที่ทันสมัย จึงทำให้ทีมของเราทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำในทุกหน้างาน.

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับระเทศ

ทีมงานมืออาชีพ

ตรวจระบบดับเพลิง

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง
– ตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง แรงดันท่อดับเพลิง
– ระบบสปริงเกอร์หัวกระจายน้ำ
– ตรวจถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
– ทำความสะอาดไลน์ท่อน้ำดับเพลิง
– ตรวจตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
– อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ทดสอบปั๊มดับเพลิง และแรงดันท่อส่งน้ำดับเพลิง

ตรวจระบบดับเพลิง

งาน PM ซ่อมบำรุง

ไม่ใช่แค่เพียงออกใบรับรอง เราทำการซ่อมบำรุงให้อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

– ตรวจเช็คกระแสไฟในระบบ
– ปัดฝุ่นทำความสะอาดในจุดที่สำคัญ
– ตรวจสอบระบบสายไฟจุดต่อต่าง ๆ

ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ตรงในการตรวจรับรองและซ่อมบำรุง

ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

  • ตรวจสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
    ประเภทของระบบ (Type of system) ก. ระบบท่อเปียก (Wet pipe system) ตรวจสอบส่วนประกอบของระบบท่อเปียก ดังนี้
  • หัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic sprinkler) สามารถเลือกแบบและชนิดให้ เหมาะกับประเภทพื้นที่ครอบครอง พื้นท่ีการป้องกัน และลักษณะการกระจายนํ้า ดับเพลิง แบบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงและการกระจายนํ้าดับเพลิง มีรูปแบบและการ กระจายน้ําดังนี้

ตรวจสอบหัวกระจายน้ําดับเพลิง

ตรวจระบบดับเพลิง

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
โทร. 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง


Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

ลดสูงสุด 40% ภายใน 30 มิถุนายน 2562

ทดสอบแรงดันของน้ำ Performance Test

ตรวจระบบดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิง