• ตรวจสอบระบบดับเพลิง Fire Pump ลด 40%

  ตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยทีมวิศวกร

  ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจระบบดับเพลิง

 • ตรวจระบบดับเพลิง
 • ตรวจสอบ Fire Pump ดับเพลิง
 • ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง (Performance Test
 • ตรวจสอบแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง
 • ตรวจความพร้อมของระบบดับเพลิง
 • ตรวจสายดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ตรวจรับรองโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
 • รับรับรองวิศวกรรมทุกชนิด

ตรวจระบบดับเพลิง โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

ออกรายงานรับรองพร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุง งบไม่บานปลาย

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

 • ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจ และ ทดสอบแรงดันระบบดับเพลิง

ลดสูงสุด 40% หมดเขต 31/8/2562

Fire Pump System

ตรวจระบบดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิง

ทีมวิศวกรมืออาชีพ

 • ทดสอบปั๊บดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ตรวจระบบควบคุมตู้คอนโทลของปั๊มดับเพลิง
 • ทำความสะอาดและฉีดน้ำยาให้กลับคืนสู่สภาพใหม่
 • จัดเรียงสายไฟในตู้ควบคุมให้เรียบร้อย
 • แก้ไขระบบปั๊มดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ครบวงจร

 • กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมงานมืออาชีพ
 • ปรับปรุงแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะให้ลูกค้าทราบ

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง (Performance Test)

ตรวจระบบดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิง

มั่นใจปั๊มดับเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

– ตรวจสอบและทดสอบแรงดันในระบบ
– ตรวจสอบเกจวัดแรงดันทั้งระบบ
– ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ การควบคุม
– ทำการทดสอบทั้ง Manual และ Auto
– ตรวจตามมาตรฐาน NFPA ตามกฎหมายกำหนด

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ทีมวิศวกรมืออาชีพ มาตรฐานสากล

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง

Inspection and Maintenance

สิงหาคม นี้

ลดสูงสุด 40%

2,500 THB

บริการตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรมโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

ออกรายงานรับรอง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตรงจุด

ทำให้งบของคุณไม่บานปลาย

11,000 THB

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ เซฟสิริ

สนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการ

เริ่มต้นใช้งาน >