• ตรวจระบบดับเพลิง

    Fire Pump System and Performance Test

ตรวจรับรอง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้ง

ตรวจระบบดับเพลิง ลด 10% (discount)

ตรวจระบบดับเพลิง ,ซ่อมบำรุง

บริการตรวจระบบไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์ทำงานตรงในการ ออกแบบ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง ระบบดับเพลิงในโรงงาน มากกว่า 100 บริษัท ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง (PM) ตามหลักมาตรฐานสากล และ ข้อกฎหมายกำหนด ใช้อุปกรณ์การตรวจสอบ ติดตั้ง ที่ทันสมัย จึงทำให้ทีมของเราทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำในทุกหน้างาน.

– ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง ระบบดับเพลิง
– ปั๊มน้ำดับเพลิง แรงกันท่อดับเพลิง
– ระบบสปริงเกอร์หัวกระจายน้ำ
– ตรวจถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
– ทำความสะอาดไลน์ท่อน้ำดับเพลิง
– ตรวจตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
– อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับความไว้วางใจสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ เอกชนอีกกว่า 100 บริษัท

ทีมวิศวกรที่ดีที่สุด เพื่องานของคุณ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรทีมงานที่ผ่านการฝึกฝนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

เราให้ความสำคัญด้านวิธีการทำงานที่ละเอียดตลอดการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

งาน PM ซ่อมบำรุง

ไม่ใช่แค่เพียงออกใบรับรอง เราทำการซ่อมบำรุงให้อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

– ตรวจเช็คกระแสไฟในระบบ
– ปัดฝุ่นทำความสะอาดในจุดที่สำคัญ
– ตรวจสอบระบบสายไฟจุดต่อต่าง ๆ

ตรวจระบบไฟฟ้า

ออกแบบติดตั้ง

ไม่ใช่แค่เพียงออกใบรับรอง เราทำออกแบบติดตั้ง และ แก้ไข ให้ทุกปัญหาของคุณกลับคืนสู่สภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

  • งานติดตั้งปั๊มดับเพลิงไฟฟ้า,เครื่องยนต์ NFPA
  • เดินสายไฟ,ตู้ควบคุม
  • ติดตั้งตัวอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล
  • ทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิง

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

ทีมงาน และ อุปกรณ์พร้อมจึงทำให้งานของลูกค้าเสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำภายใต้มาตรฐานสากลด้านวิศวกรรม และ ราคาประหยัด

อุปกรณ์พร้อมจึงตรวจได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มดับเพลิง (Performance Test)

  • Performance Test อุปรกร์ต่าง ๆของเครื่องดับเพลิง

    ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง, อลามวาล์ว

กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งาน

บริการ (SERVICE)

ตรวจสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ประเภทของระบบ (Type of system) ก. ระบบท่อเปียก (Wet pipe system) ตรวจสอบส่วนประกอบของระบบท่อเปียก ดังนี้
– หัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic sprinkler) สามารถเลือกแบบและชนิดให้ เหมาะกับประเภทพื้นที่ครอบครอง พื้นท่ีการป้องกัน และลักษณะการกระจายนํ้า ดับเพลิง แบบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงและการกระจายนํ้าดับเพลิง มีรูปแบบและการ กระจายน้ําดังนี้

ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ติดต่อ

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
โทร. 083 – 939 9514 k.ทราย

อัตราร้อยละแรงดันของน้ำ Performance Test

ตรวจสอบระบบดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิง

ลดสูงสุด 30% ถึง 31 ตุลาคม 2561

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi