บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกชนิด ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA โดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมออกรายงานรับรองข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี บำรุงรักษาระบบดับเพลิง (Preventive Maintenance)

ตรวจรับรอง

Inspection

บำรุงรักษา

Preventive

ทดสอบประสิทธิภาพ

Performance Test

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และ รับรอง

ออกรายงานรับรองโดยวิศวกรพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย

5 อย่างที่จะทำให้ระบบดับเพลิงของเราพัง ?

รู้หรือไม่ ? ความถี่ในการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง มาดูเลย

มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)

ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ชม.
 • มีการระบายอากาศภายในห้องที่ดี
 • ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงภายในอาคารต้องทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชม.
 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จะต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนอกอาคารอยู่ห่างอาคารอย่างน้อย 15.3 เมตร

ตู้ควบคุม (ตู้คอนโทรล) และ ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน

 • ตู้ควบคุม Jockey pump อยู่ในสภาพปกติ
 • ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรง
 • ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ Power on off
 • ตรวจสอบสภาพสายไฟ
 • ตรวจสอบ Wire marker
 • การเดินท่อส่งความดันถูกต้องเหมาะสม
ทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิง

ชุดขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • ตรวจสอบมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน
 • ตรวจสอบแนวกิ่งกับเพลาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ตรวจสอบชุดเกียร์เปลี่ยนทิศต่อผ่านข้อต่อ (Universal joint)
 • ตรวจสอบสายไฟและร้อยสายไฟ 
 • เป็นต้น
ตรวจระบบดับเพลิง

อุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ Inspection equipment

เครื่องมือทุกชนิดผ่านการสอบเทียบ IEC.17025

จัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ Cloud online 24 Hr

 • เครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์
 • กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่ดิจิตอล
 • เกจทดสอบแรงดันน้ำ (ไฮเพรสเชอร์) แรงดันสูง
 • มิเตอร์ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด PM
 • เครื่องตรวจวัดสายดิน
 • ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานไม่มีการสูญหาย
 • บริการช่วยเหลือแชท ออนไลน์ 24 ชม.

8 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบดับเพลิง

 1. ตรวจห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 2. ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ต้นกำลังและชุดขับเคลื่อนระบบดับเพลิง
 4. ปั๊มรักษาความดันระบบดับเพลิง
 5. ระบบท่อ วาล์ว และ มาตรวัดผล
 6. หัวรับน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 7. ตรวจและทดสอบฉีดน้ำดับเพลิง
 8. ตรวจสอบอุณภูมิและความร้อนในระบบ

ทำ PM บำรุงรักษาระบบดับเพลิง

 • เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นปั๊มดับเพลิง
 • ตรวจสอบเปลี่ยนไส้กรองอากาศปั๊มดับเพลิง
 • ทำความสะอาดคราบน้ำมัน
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
 • ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิง

มาตรฐาน NFPA 20 กําหนดคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงดังนี้เครื่องสูบน้ําดับ เพลิงต้องส่งน้ําที่อัตราการไหลที่กําหนด (Rated Capacity) ที่ความดันที่กําหนด (Rated Pressure) ที่อัตราการส่งน้ําร้อยละ 140 ของอัตราการไหลที่กําหนด ความดันด้านส่งจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของความดันที่กําหนด และที่อัตราการส่งน้ําเท่ากับศูนย์ (No Flow) จะต้องมีความดันด้านส่งไม่เกินร้อยละ 140 ของความดันที่กําหนด ตัวอย่าง กราฟความดันและอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ มาตรฐาน NFPA 20

บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงทุกชนิด

ตรวจหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ตรวจสอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
ตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)