หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากบริษัทชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแต่ละธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย.

หลักสูตรทั่วไป เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
  • ISO 9001 ,OHSAS 18001 , ISO 14001
  • KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในองค์กร
  • การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
  • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  • การทำ KYT ภายในองค์กร
  • และอื่น ๆ โปรดโทรสอบถาม

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ บริษัทเอกชนอีกมากมายกว่า 100 บริษัท

  • อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

อบรม ความปลอดภัย (ได้รับความนิยม)

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคืนชีพ (CPR)

39,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้

อบรม ความปลอดภัย

ลดราคา 10%

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานกับปั้นจั่น ตามกฎหมาย

อบรม ความปลอดภัย

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

15,000 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่

อบรม ความปลอดภัย

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม อันตรายจากเสียงดัง , โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

อบรม ความปลอดภัย

16,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม ดับเพลิงขั้นต้น , อพยพหนีไฟประจำปี

อบรม ความปลอดภัย

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม KYT ( Kiken Yoshi Training )

อบรม ความปลอดภัย

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม ตัดแยกระบบพลังงาน

อบรม ความปลอดภัย

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานและติดตั้งนั่งร้าน

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานกับสารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมี

อบรม ความปลอดภัย
อบรม ความปลอดภัย

อบรม ความปลอดภัย

อบรม ความปลอดภัย

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2560

อบรม ความปลอดภัย

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2560

ประชาสัมพันธ์:

โปรดจองคิววันอบรมล่วงหน้า

ลด 10% ทุกหลักสูตร

ทำสัญญาแผนการอบรมรายปี


ธุรกิจต้องการความคล่องตัว

จัดอบรมภายในคุ้มกว่า ประหยัดทั้งเงิน ทั้งเวลา พนักงาน

สอบถามเพิ่มเติม

093 1546635  K.กบ

ห้องเรียนในสไตล์ของคุณ

สถานที่ไหน ๆ ก็สามารถจัดอบรมได้

หลักสูตรด้านความปลอดภัย

การส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานให้เรียนด้วยการกระทำ เพราะการได้ลงมือทำจริงจะทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงกับตัวเอง รวมไปถึงมีส่งเสริมพนักงานเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม หรือทีม พนักงานได้แสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการทำงานจึงมีความสำคัญต่อองค์กรที่ต้องการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากร ต้องคอยสังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ปฎิบัติจริงทุกหลักสูตร

อบรม ความปลอดภัย

อบรม ความปลอดภัย ลดสูงสุด 30%

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi