นโยบายการจัดส่งสินค้า บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

1.บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวน หรือ เปิดใบ  PO เท่านั้น (ยืนยันผ่านทาง E-Mail)

2.ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน หรือในใบ PO

3.การจัดส่งสินค้า 

    – จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้า : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือ เปิด PO แล้วเท่านั้น

   – จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่นำส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

4.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 7 – 14 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งสินค้า และ ผู้ผลิต

5.ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

6.บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส)ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

7.สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

8.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขจอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า